You are here

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Khương Thị Mai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực và những chuyển biến tích cực của của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là kể từ sau hội nghị giao ban toàn quốc ngày 16/7/2020. Để giải ngân hết 28 tỷ USD, tương đương 633 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ, ngành trung ương tạo mọi điều kiện về thủ tục cho địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục phân cấp, phân quyền công khai, minh bạch, không được để tình trạng tồn đọng hồ sơ quá một tuần ở các bộ. Các địa phương phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo 2 tuần một lần về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư cho các dự án mới, các dự án chuẩn bị khởi công.  

7 tháng đầu năm 2020, cả nước giải ngân được trên 193.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước hết tháng 8/2020 giải ngân được trên 221.000 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch. Trong đó, có 5 bộ, cơ quan Trung ương, 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%; 29 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%. Tỉnh Nam Định có tổng số vốn giải ngân năm 2020 là trên 4.200 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/7/2020, tỉnh đã giải ngân được trên 2.300 tỷ đồng, đạt 55,6% kế hoạch./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE