You are here

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nam Định năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nam Định, đến ngày 14/4/2020, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 cho 26 sản phẩm. Trong đó duy nhất có 1 sản phẩm 4 sao, các sản phẩm còn lại mới ở mức 3 sao. Tổng cộng đến nay toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Trong tháng 5/2020, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn chương trình OCOP và UBND các huyện, thành phố tổ chức các nhóm tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp trên 80 sản phẩm tại 80 cơ sơ sản xuất đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2020. Qua kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 40 sản phẩm cơ bản đáp ứng điều kiện để hoàn thiện sản phẩm OCOP đạt 3 sao, các sản phẩm còn lại cần tiếp tục cải tiến, nâng cấp theo tiêu chí OCOP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh yêu cầu cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, xác định sản phẩm OCOP là tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chủ các cơ sở được công nhận sản phẩm OCOP tiếp tục hoàn thiện, nâng tầm lên mức độ cao hơn. Các ngành, các địa phương tăng cường hỗ trợ cho các chủ cơ sở OCOP, tập trung hướng dẫn cho 80 sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình OCOP của các huyện, thành phố theo quy định mới của Bộ tiêu chí OCOP quốc gia. Hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 trong tháng 7. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, triển khai sâu rộng hơn nữa chương trình OCOP, phát huy hiệu quả, xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của các địa phương./

                                                               

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE