You are here

Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ xuân và công tác phòng, chống bệnh lùn sọc đen trên lúa vụ xuân năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sản xuất vụ xuân năm 2020 sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm, nguy cơ xâm nhập mặt sâu hơn, do đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, nhất là hệ thống kênh cấp 3 do các xã, thị trấn quản lý. Thực hiện tốt việc cày lật đất, chuẩn bị cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Xuân. Quản lý tốt việc chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác, không để người dân chuyển đổi tự phát. Triển khai có hiệu quả Luật chăn nuôi, Luật trồng trọt có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tái đàn trong nuôi lợn phải có lộ trình, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn lợi ích của người dân với doanh nghiệp, hướng đến những sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng.

Vụ Xuân 2020, Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đạt kết quả cao cả về năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả, nhằm đạt chỉ số tăng trưởng cả năm từ 2,5 đên 3%. Toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy trên 73.100 ha lúa Xuân, trồng trên 12.300 ha rau màu; Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 74.000 tấn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh lùn sọc đen trên lúa Xuân, thông qua việc quản lý, giám sát chủ động đối với Rầy lưng trắng; thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt ký chủ phụ của bệnh và triển khai có hiệu quả kỹ thuật thâm canh lúa Xuân./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE