You are here

Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa năm 2020.

Những năm qua, tỉnh Nam Định đã tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; tăng cường tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản và sản phẩm công nghiệp của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã có hơn 100 sản phẩm công nghiệp, nhiều sản phẩm được thị trường đánh giá tốt, tham gia các chuỗi cung ứng lớn. Thông qua Hội nghị này, các doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm của Nam Định, không chỉ là kết nối cung cầu, kết nối thị trường mà còn quan tâm đầu tư, phát triển sản xuất ngay từ vùng nguyên liệu. Năm 2020, Nam Định đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và đạt được những thành tựu quan trọng. Một số sản phẩm nông sản như: Gạo Toản Xuân, Muối biển sạch, Ngao sạch. Đặc biệt những phảm phẩm thuộc chương trình OCOP đã và đang  trở thành hàng hóa và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã có 146 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên, tỉnh Nam Định vẫn còn gặp một số khó khăn như: các hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất nông sản chủ yếu canh tác theo tập quán truyền thống, chưa chú trọng việc cấp các loại chứng nhận như VietGAP, hữu cơ; quy mô sản xuất còn nhỏ, khó đáp ứng các đơn hàng lớn; việc tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá, phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất và kết nối thị trường hàng hóa tỉnh Nam Định trong thời gian tới./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE