You are here

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình tái đàn lợn và công tác quản lý của các huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Hải Hậu.

Đến ngày 21/02/2020, tất cả 214 xã/phường/thị trấn của tỉnh đã công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Các hộ chăn nuôi, cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi tiếp tục thực hiện việc tái đàn lợn một cách thận trọng đảm bảo an toàn, có sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, thú y địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh, đàn lợn đạt khoảng trên 710.000 con. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 145 nghìn tấn.Trọng lượng lợn xuất chuồng bình quân đạt 84 kg/1 con. Tuy nhiên do nguồn giống khan hiếm, giá con giống cao và  số cơ sở chăn nuôi có đủ các các tiêu chí cơ bản để đảm bảo thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học không nhiều nên tỷ lệ tái đàn thấp mới đạt khoảng trên 70 ngàn con lợn. Kiểm tra tình hình tái đàn lợn và công tác quản lý của các huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Hải Hậu, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý đàn vật nuôi cũng như ý thức phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi và chính quyền các địa phương.

 

Toàn tỉnh hiện có192 trang trại đạt chuẩn theoThông tư 27/2011 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; trong đó có 21 trang trại được cấp giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP, 34 cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh. Kiểm tra việc chăn nuôi an toàn sinh học và xây dựng liên kết chuỗi trong sản xuất tiêu thụ nông sản, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mô hình hợp tác xã chăn nuôi đa dạng sinh họcTrực Thái. Yêu cầu cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các trang trại, mô hình chăn nuôi hiệu quả an toàn.

 

Kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản ở xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, sau khi người nuôi trồng thủy sản cơ bản thu hoạch xong vụ đông, đang chuẩn bị vệ sinh ao đầm cho vụ mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hải Hậu và các xã, đặc biệt là người nuôi trồng thủy sản tập trung làm tốt công tác vệ sinh cải tạo ao đầm, chuẩn bị nguồn giống tốt khi có điều kiện thuận lợi theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn để tổ chức sản xuất thủy sản, đảm bảo nguyên tắc chung là hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh trong lĩnh vực thủy sản./.

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE