You are here

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác làm thủy lợi nội đồng, làm đất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2020 trên địa bàn các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản và Ý Yên.

Trực tiếp kiểm tra công tác làm thủy lợi nội đồng và làm đất tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương và công ty Khai thác công trình thủy lợi đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện đảm bảo kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 69% kế hoạch đào đắp, 20% khối lượng gạch đá xây, 65% khối lượng bê tông và đang hoàn thiện việc nạo vét cửa cống, bể hút, kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Nhấn mạnh đến những yếu tố bất lợi trong sản xuất vụ Xuân 2020, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 10/01/2020.

Đánh giá tiến độ làm đất ở một số địa phương còn chậm, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương cần tập trung kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cày lật đất bảo đảm theo kế hoạch. Đồng thời xây dựng các phương án lấy nước, trữ nước và quản lý nước cho việc đổ ải, gieo cấy và chăm sóc lúa, cây màu vụ Xuân./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE