You are here

Đại hội Hội kế toán - Kiểm toán tỉnh Nam Định lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023

Hội kế toán kiểm toán tỉnh Nam Định là tổ chức nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề tài chính, kế toán, thuế và kiểm toán trên địa bàn tỉnh. 

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có trên 5.000 doanh nghiệp gồm nhiều loại hình đa dạng, phong phú, đã tạo ra tiềm năng lớn cũng như sự cần thiết phải thành lập Hội kế toán, kiểm toán để định hướng, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đội ngũ những người làm công tác kế toán, kiểm toán. Hội kế toán kiểm toán tỉnh sẽ tham gia xây dựng các dự án về lĩnh vực chuyên ngành cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân. Tổ chức tập huấn và liên kết đào tạo kỹ năng thực hành mang tính chuyên nghiệp cao và trở thành trung tâm hướng dẫn điều phối, hỗ trợ các công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành. Phấn đấu đến năm 2023, cơ bản thành lập xong các chi hội kế toán- kiểm toán ở tất cả các huyện, thành phố  và đến cuối nhiệm kỳ đạt tối thiểu 300 hội viên. Hướng đến thành lập trung tâm tư vấn và hỗ trợ kế toán- kiểm toán, thuế. Liên kết mở lớp đào tạo theo chuyên đề cụ thể và đào tạo cấp các chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, kiểm toán viên cũng như chứng chỉ hành nghề kế toán, tư vấn thuế./.

                                                          T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE