You are here

Chính sách tín dụng ưu đãi lãi suất

Những tháng đầu năm 2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã áp dụng nhiều chính sách tín dụng ưu đãi lãi suất, góp phần tiếp sức đà phục hồi sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và người dân.

 

Tính đến hết quý I năm 2023, trên địa bàn tỉnh có trên 1.800 khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ cho vay đạt trên 27.600 tỷ đồng. Trong đó, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 15.000 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và  và chiếm 54,3% dư nợ cho vay doanh nghiệp.Các doanh nghiệp đều sử dụng vốn hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh.

 Nhằm tháo gỡ và thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp, thời gian tới, NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa., các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Ngân hàng và doanh nghiệp để thông tin, phổ biến cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và các chính sách khác có liên quan. Từ đó, có giải pháp tháo gỡ kịp thời và giải đáp, phản hồi thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. 

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE