You are here

7 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt trên 5.300 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng 14%. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá như : nước mắm, bánh kẹo các loại, sợi, vải, dược phẩm. Một số sản phẩm như muối biển, thịt lợn đông lạnh, sản phẩm mây tre đan, đóng mới tàu thuyền giảm so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng, từ nay đến cuối năm, tỉnh ta tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường, mở rộng sản xuất để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng công nghiệp. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Rạng Đông để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mỹ Thuận và Cụm công nghiệp tại các địa phương./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE