You are here

6 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện trên địa bàn xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường có 6 doanh nghiệp và 20 hộ sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 1.500 lao động tại địa phương với mức lương trung bình từ 5 triệu đồng/người/tháng. Để sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển bền vững, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Kiên luôn xác định điểm đột phá trong thực hiện mục tiêu phát triển đa dạng sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp là đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện về thủ tục hành chính để các hộ, cơ sở sản xuất tham gia phát triển các nghề truyền thống của địa phương. Xã đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng để các cơ sở, hộ sản xuất tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Kiên luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động tại địa phương,  thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn, dạy nghề cho người lao động với quy mô từ 100 đến 200 người/1lớp, sau khi đào tạo các học viên đều tìm được việc làm ổn định.

6 tháng cuối năm 2019, xã Xuân Kiên phấn đấu, cơ cấu kinh tế Ngành Nông nghiệp giảm xuống còn 12%, Ngành sản xuất CN-TTCN và dịch vụ chiếm 88% cơ cấu kinh tế toàn xã, bình quân thu nhập đầu người đạt từ 52 triệu đồng/người /năm trở lên./.

 

T/h: Lệ Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE