You are here

5 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 27 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.638,2 tỷ đồng và 3,02 triệu USD.

Trong đó: Cấp mới cho 23 dự án đầu tư ( bao gồm19 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 748,2 tỷ đồng và 3,02 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn 4 dự án đầu tư trong nước với số vốn tăng là 890 tỷ đồng. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 346 doanh nghiệp và 31 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 3.301,5 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 8.310 doanh nghiệp và 708 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 63.241,1 tỷ đồng. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Toray - Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 180 triệu USD.Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động trong tỉnh nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE