You are here

Lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm

Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh được nghe giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan đến việc kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu và biện pháp xử lý, trình tự thủ tục thanh tra xử lý vi phạm về tạp chất trong tôm nguyên liệu. Sơ lược về tạp chất trong tôm nguyên liệu. Phương pháp kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm nguyên liệu. Cũng như thực  hành trình tự các thao tác kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu từ khâu lấy mẫu; kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra sau khi bóc vỏ đầu, ức; kiểm tra sau khi xẻ thịt và kiểm tra cơ thịt sau khi đã bóc vỏ bằng cảm quan và bằng hóa học. Lớp đào tạo nhằm trang bị kiến thức về phương pháp phát hiện tạp chất trong tôm nguyên liệu cho các học viên, kịp thời áp dụng vào công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, chống gian lận thương mại./.

 

                                                                                     

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE