You are here

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo trên địa bàn huyện Xuân Trường.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh đánh giá cao vai trò của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Xuân Trường đã thực hiện tốt việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong năm 2019. Chủ động ban hành kế hoạch triển khai, quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng các ấn phẩm truyền thông và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Kiểm tra trực tiếp 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn  huyện Xuân Trường đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, đảm bảo VSATTP, đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP phát hiện có vi phạm về điều kiện kinh doanh, vấn đề đảm bảo ATTP như: cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh để sản xuất, không lưu trữ thông tin đầy đủ để truy xuất nguồn gốc thực phẩm; hàng hóa có nhãn nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt. Trước những vi phạm của 2 cơ sở trên địa bàn huyện Xuân Trường, đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP tỉnh đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE