You are here

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân với internet năm 2019”.

Tham gia Hội thi có 34 thí sinh là thành viên của 17 câu lạc bộ “Nông dân với internet” trên địa bàn tỉnh. Mỗi câu lạc bộ tuyển chọn 2 thành viên để thành lập 1 đội tham gia 3 phần thi: trắc nghiệm, thực hành và thuyết trình. Hội thi “Nông dân với internet năm 2019” đã tạo sân chơi công nghệ thông tin, cổ vũ, khích lệ phong trào học tập, lao động, giải trí lành mạnh, sự sáng tạo của hội viên nông dân; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với internet”.

Hội thi là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án do Tập đoàn Google tài trợ, được triển khai thực hiện tại huyện Trực Ninh và Vụ Bản trong thời gian 3 năm (từ năm 2017-2019) với mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân; góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; phát triển nông nghiệp nông thôn và cải thiện điều kiện sống cho hội viên nông dân.

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE