You are here

Thành phố Nam Định ra quân huấn luyện năm 2019.

Ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước Chiến sỹ Điện Biên – Thi đua giành 3 nhất”, LLVT thành phố Nam Định tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp về đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng cơ động;  đồng thời coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, lấy thực hành là chính, phù hợp với tổ chức biên chế, khả năng trang bị hiện có. Lực lượng thường trực huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện và giáo dục cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp vững vàng về chính trị, tư tưởng, kiên định về lập trường, có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ nghiêm túc, chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng huấn luyện thực hành, sát với tình huống, phương án, trang bị, chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng, địa phương cơ sở; phấn đấu kết quả kiểm tra bắn đạn thật 100% đạt yêu cầu, 70 – 75% đạt khá giỏi. Lực lượng dự bị động viên huấn luyện theo phương châm “thiết thực, từng bước, vững chắc”, huấn luyện sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, nhiệm vụ của từng đơn vị, phù hợp với từng địa bàn và khả năng đảm bảo ngân sách huấn luyện của trên và địa phương; kết quả huấn luyện đạt khá trở lên.

Ban CHQS thành phố tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; mở từ 1 đén 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 3, từ 5 đến 7 lớp giáo dục QP&AN cho đối tượng 4 và đối tượng đặc thù; giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên theo quy định./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE