You are here

Tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 53 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng và Nghị định số 13 năm 2023 của Chính phủ quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2023 cho các đồng chí thành viên Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

          Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

          Hội nghị đã nghe báo cáo viên của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao đổi những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ cách mạng 4.0 và quá trình chuyển đổi số. Đồng thời phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị định số 53 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng và Nghị định số 13 năm 2023 của Chính phủ quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực đối với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

          Thông qua buổi tập huấn nhằm góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; đồng thời, nâng cao trình độ, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

          Sau hội nghị tập huấn, tỉnh Nam Định sẽ tập trung phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về quyền và nghĩa vụ, xác định trách nhiệm về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; tổ chức rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân đã thu thập, đang xử lý, từ đó xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng loại dữ liệu cá nhân theo quy định; thường xuyên rà soát, đánh giá quy trình thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân, để xuất ban hành các biện pháp quản lý phù hợp với quy mô, mức độ xử lý dữ liệu cá nhân của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác phối hợp xử lý nghiêm các hành vi chuyển giao, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép theo quy định./.

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE