You are here

Hội nghị Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Trực Ninh và thành phố Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: công tác tập huấn diễn tập có ý nghĩa quan trọng, giúp các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban tham gia diễn tập nắm bắt, hiểu rõ về hoạt động KVPT; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thời chiến; cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; xây dựng các văn kiện, kế hoạch, phương pháp luyện tập, diễn tập đảm bảo đúng quy trình, sát thực tế. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các đồng chí tham gia tập huấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham gia đầy đủ, nghiêm túc trong suốt quá trình tập huấn và diễn tập; lĩnh hội các nội dung được truyền đạt để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào soạn thảo các văn kiện của từng sở, ban, ngành, từng địa phương sát với điều kiện thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ và cương vị chức trách đảm nhiệm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Sau hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện các văn kiện diễn tập đảm bảo theo đúng quy cách và bảo quản theo chế độ tài liệu mật; trước khi báo cáo thông qua phải được luyện tập nghiêm túc, báo cáo ngắn gọn, đủ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế địa phương và yêu cầu trong diễn tập của tỉnh. Trong quá trình làm công tác chuẩn bị và diễn tập phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố Quyết định của Tư lệnh Quân khu 3 về việc thành lập ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Nam Định năm 2021; triển khai kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 và một số mốc thời gian chính. Các đại biểu tham dự tập huấn nghe quán triệt nội dung chính của các chuyên đề: Âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch và giới thiệu hiểu biết chung về địch; tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT tỉnh; một số vấn đề về hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng, MTTQ và đoàn thể trong diễn tập KVPT tỉnh./.

T/h: Lê Hải Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE