You are here

Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018. Trong tháng hành động, các địa phương, các Sở , ngành liên quan phát huy tính chủ động, tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác kịp thời các vấn đề liên quan đến ATTP. Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư trung ương Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh về an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.  Đẩy mạnh công tác thanh tra, đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các sở ,ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong vận động, giám sát an toàn thực phẩm nhằm giảm thiểu ngộ độc do dùng thực phẩm không an toàn./.

 

T/h:Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE