You are here

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022, từ tháng 1- 2021 đến tháng 10-2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định đã tổ chức thực hiện và tiếp nhận, biên tập, phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình nhiều tin, phóng sự, chuyên đề về lĩnh vực xây dựng Đảng; tuyên truyền những gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, trong đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm phát thanh, truyền hình tham gia Giải Búa liềm vàng, đưa việc hưởng ứng Giải trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; kết hợp giữa “xây” và “chống”, thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cơ quan và toàn xã hội. Mỗi phóng viên, biên tập viên, hội viên Chi hội Nhà báo hiểu đúng và nắm vững đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng; chủ động bám sát thực tiễn cơ sở, tích cực sáng tác những tác phẩm báo chí kịp thời phản ánh những kết quả sinh động về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Năm 2023, Đài PT và TH tỉnh phấn đấu nâng cao hơn nữa số lượng các tác phẩm tham dự Giải.

 

 Nhân dịp này, Đài phát thanh và truyền hình Nam Định tổ chức trao thẻ Hội viên Hội nhà báo tỉnh cho các hội viên mới và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo chí nói chung, báo chí tỉnh nhà nói riêng.

 Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE