You are here

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, ngành Kiểm sát tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trong năm, toàn ngành đã tiếp nhận, giải quyết 1.555 tin báo tội phạm; Giải quyết 1.500 tin báo, đạt 96,4%. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.213 vụ, 1.894 bị can; xác định 149 vụ án điểm. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.127 vụ; 1.757 bị can, đạt 93%. 

Công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chống bỏ lọt tội phạm, tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý về hình sự đạt cao, chất lượng hồ sơ đảm bảo; các vụ án khởi tố, điều tra truy tố, xét xử đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng truy tố, xét xử oan sai. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được đảm bảo.

Năm 2019 ngành Kiểm sát tỉnh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung tăng cường công tố trong hoạt động điều tra theo quy định; Chú trọng công tác kiểm sát giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng các khâu công tác nghiệp vụ và xây dựng ngành. Đề cao vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại... và các khâu công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Tập trung quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, HĐND tỉnh về công tác tư pháp, thực hiện có hiệu quả chức năng theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE