You are here

UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và xử lý tình huống cứu hộ trên các vùng biển nhạy cảm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện ven biển, Bộ chỉ huy  Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ đảm bảo truy xuất nhanh các tài liệu, hồ sơ về công tác kiểm soát tàu cá. Rà soát quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân chấp hành các quy định pháp luật về khai thác thủy sản.

 Đối với UBND các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ về việc tổ chức thực hiện chống khai thác IUU. Tuyên truyền, phổ biến chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành các quy định của Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn khi tham gia hoạt động khai thác. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản.

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá ven biển, đấu tranh ngăn chặn vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không lắp thiết bị giám sát hành trình, đăng ký, đăng kiểm, giấy phép hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, không ghi nhật ký khai thác…

Sở Thông tin &Truyền thông , Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định chủ động công tác tuyên tuyền chống khai thác IUU, việc chấp hành các quy định của Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Đối với việc xử lý tình huống cứu hộ trên các vùng biển nhạy cảm, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành UBND các huyện ven biển và các huyện có tàu cá hoạt động trên biển tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân nắm bắt được các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản của Việt Nam, Quốc tế. Hướng dẫn ngư dân nhận biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước khác. Vận động, hỗ trợ ngư dân đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình. Tập huấn cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá các quy định của pháp luật và quy trình xử lý các tình huống khi gặp sự cố, tai nạn trên biển./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE