You are here

Tập huấn “Truyền thông cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ về đảm bảo quyền cho người lao động và hỗ trợ giảm hại cho người bán dâm”.

Tham dự tập huấn, hơn 180 đại biểu là cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội ở các phường, xã, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh đã nghe 3 chuyên đề: “Chính sách đổi mới, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm bảo vệ quyền, nghĩa vụ của người lao động tại nơi làm việc”, “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm”, “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự liên quan đến mại dâm, tạm trú, tạm vắng”. Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội tại các xã, phường và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke trên địa bàn thành phố hiểu rõ những quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống mại dâm; tác hại của tệ nạn mại dâm đến đời sống sức khỏe, kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn; các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống mại dâm đảm bảo quyền của người lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm./.

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE