You are here

Tập huấn triển khai thực hiện nghị định 124 và nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện nghị định 124 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại tố cáo và nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để kịp thời triển khai thống nhất các nội dung của nghị định 124 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại tố cáo và nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Nam Định, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần có vốn trên 50% của nhà nước tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung và thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung của 2 nghị định. Ngay sau hội nghị này, các sở ngành, các huyện và thành phố Nam Định cùng các đơn vị liên quan triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc xong trước ngày 11/3 để phục vụ nhiệm vụ kê khai tài sản theo đúng quy định và đúng thời gian.

Tập huấn triển khai thực hiện nghị định 124 và nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm rõ những điểm mới của 2 Nghị định. Theo đó, Nghị định 124 điều chỉnh, bổ sung quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; hướng dẫn cụ thể việc giải quyết khiếu nại lần hai, đại diện thực hiện việc khiếu nại; bổ sung quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; quy định rõ ràng việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và xử lý vi phạm. Nghị định 130 quy định cụ thể về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; Công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm; Xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE