You are here

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lớp tập huấn tập trung giới thiệu các chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

 

Lớp tập huấn tập trung giới thiệu các chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; pháp luật về quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; yếu tố về môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng đánh giá tác động của môi trường trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tại các địa phương./.

 

                                                                                      

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE