You are here

Tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích

Hệ thống tượng đất nung có giá trị về mỹ thuật, lịch sử đang được lưu giữ tại chùa Nôm (Hưng Yên).

Văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp…, bảo đảm an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ trong các bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.

Văn bản nêu rõ, để tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên địa bàn rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.

Văn bản cũng đề nghị các địa phương phân công lãnh đạo trực tại bảo tàng và di tích để bảo đảm theo dõi, giám sát và ứng phó kịp thời với các nguy cơ rủi ro, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

LINH KHÁNHÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE