You are here

Bỏ khung giá đất: Phải tránh mỗi nơi một kiểu!

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ khung giá đất của Chính phủ, giao địa phương ban hành bảng giá đất theo từng năm. Điều này được đánh giá là bước đột phá, song, chuyên gia cho rằng cần cân nhắc để tránh mỗi nơi một kiểu, mạnh ai nấy làm.

Bước đột phá

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ. Căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 1.1 của năm. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ. Căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 1.1 của năm. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Còn theo TS. Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, việc bỏ khung giá đất là “bước đột phá để đưa giá đất về sát giá trị thực, tuân theo thị trường”. Ông Nhân phân tích, lâu nay có tình trạng 2 giá đất, gồm giá trong hợp đồng công chứng và giá theo thảo thuận mua bán, thường có sự vênh nhau rất lớn. Đơn cử, giá đất tại đường Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) theo khung giá là khoảng 170 triệu đồng/m2, song thực tế khi bán ra lên tới 1,1 - 1,2 tỷ đồng/m2, tức gấp 5 - 6 lần so với giá quy định. Việc chênh lệch này gây ra tình trạng trốn thuế, thất thu lớn cho Nhà nước. Bên cạnh đó, các kỳ điều chỉnh khung giá đất đã tạo điều kiện để môi giới, cò đất thổi giá, tạo sốt ảo.

Cũng theo vị chuyên gia này, mặc dù Luật Đất đai quy định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, song trên thực tế, ở nhiều địa phương giá đất biến động liên tục nhưng do song vướng quy định khung giá đất nên chính quyền địa phương không thể điều chỉnh. Hệ quả là giá đất ban hành không phù hợp với thực tế thị trường, là nguyên nhân khiến người dân khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp bị thu hồi đất.

“Với việc bỏ khung giá đất, giao UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất và công bố định kỳ hàng năm, có điều chỉnh theo biến động của thị trường sẽ bảo đảm giá đất phù hợp thực tế, khắc phục tình trạng 2 giá. Không những thế, điều này sẽ góp phần hạn chế sai phạm trong lĩnh vực đất đai, giảm thiểu kiện cáo trong trường hợp thu hồi đất”, ông Nhân tin tưởng.

Bỏ khung giá đất là bước đột phá để giá đất theo sát giá thị trường
 Nguồn: ITN

Cách nào tránh mỗi nơi một kiểu?

Bỏ khung giá đất, giao cho địa phương ban hành bảng giá đất là một bước tiến để giá đất theo thị trường, song các chuyên gia lưu ý, cần hết sức cân nhắc để tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu.

Phân tích rõ hơn, TS. Lê Bá Chí Nhân cho rằng, giao địa phương ban hành bảng giá đất sẽ phát huy tính chủ động, bám sát tình hình thực tế. Tuy vậy, có nguy cơ dẫn đến tình trạng “mạnh ai nấy làm”. Chẳng hạn, TP. Hồ Chí Minh áp dụng giá đền bù đất nông nghiệp ở quận 2 là 2 - 5 triệu đồng/m2, thậm chí lên tới 10 triệu đồng/m2. Nếu các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương không theo được mức giá đó sẽ dẫn đến độ vênh, và sẽ khiến người dân so sánh, bức xúc.

“Phải tuyệt đối tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, bằng cách tạo ra liên kết theo vùng, theo cụm để cùng ngồi lại với nhau tìm ra phương án xác định bảng giá đất tương đồng, không vênh nhau nhiều. Chẳng hạn, khu vực TP. Hồ Chí Minh sẽ bao gồm cả các tỉnh liền kề là Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Nếu không, các dự án sẽ tập trung về địa phương có bảng giá đất cao hơn”, ông Nhân đề xuất.

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. Cơ quan định giá đất cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định giá đất. Cơ quan định giá đất được thuê tổ chức có chức năng tư vấn giá đất thực hiện việc thẩm định lại kết quả xác định giá đất cụ thể. TS. Lê Bá Chí Nhân cho rằng, “nhất thiết phải huy động được sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản. Nếu không, chúng ta sẽ không thể cải tiến giá đất hiệu quả”.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, để việc định giá đất sát giá thị trường cần dựa trên thông tin giao dịch thị trường. Muốn vậy, phải xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về buôn bán, giao dịch đất đai, thường xuyên cập nhật sự biến động về giá đất trên phạm vi cả nước, theo từng địa phương để làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Chỉ khi có cơ sở dữ liệu mới xác định đúng giá đất, tạo sự minh bạch, tránh thất thu cho ngân sách.

Minh ChâuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE