You are here

Sở Khoa học Công nghệ tổ chức Hội thảo và cho ý kiến hoàn thiện cuốn “ Cẩm nang hướng dẫn xây dựng NTM” .

Tại buổi hội thảo 50 đại biểu là đại diện tổng cục môi trường, đại diện sở KH&CN, các sở, ban ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định; các phòng đơn vị trực thuộc sở KH&CN cho rằng cuốn “ Cẩm nang hướng dẫn xây dựng NTM” rất có ý nghĩa đã được nhóm biên tập đã dày công nghiên cứu, tổng hợp, chắt lọc và cập nhật thông tin về xây dựng NTM không những của tỉnh Nam Định mà còn tổng hợp được thông tin của cả nước. Tuy nhiên, một số nội dung của cuốn “Cẩm nang” thông tin còn ít, cách viết còn dàn trải, chưa thật sự đủ, đúng, sát với từng tiêu đề; cần lược bỏ bớt những nội dung trùng lặp, nên tập trung nghiên cứu, đi sâu hơn nữa vào phần giải pháp thực hiện, tránh viết theo hình thức báo cáo. Từ những ý kiến của các đại biểu, Sở khoa học và công nghệ sẽ nghiên cứu, rà soát, bổ sung, thu gọn, cô đọng nội dung để cuốn “ Cẩm nang hướng dẫn xây dựng NTM” đạt được chất lượng tốt nhất./.

 

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE