You are here

Xây dựng QP địa phương chính quy, quản lý kỷ luật

Quý 1 năm 2023, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kịp thời có chủ trương biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn.

 

Trước khi bước vào mùa huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ các cấp. Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị, học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 có 75 sáng kiến, 81 cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào huấn luyện; củng cố, làm mới hệ thống sổ sách, giáo án, bia bảng, mô hình học cụ đủ về số lượng, có chất lượng tốt với hơn 1.800 mô hình, học cụ; chuẩn bị đầy đủ thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật của các đơn vị. Tiến hành thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện theo phân cấp; trình độ, năng lực công tác, tác phong chỉ huy của đội ngũ cán bộ được nâng lên, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tiến bộ rõ rệt. Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lực lượng thường trực và DQTV đạt chất lượng, hiệu quả cao; huấn luyện cho cán bộ, sỹ quan, quân số tham gia đạt 98,2%; kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, luôn đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đội mẫu, quân xanh và phục vụ; nâng cao trình độ kiến thức và phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Chủ động xây dựng văn kiện, tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ cơ quan Bộ CHQS tỉnh có Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia; diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Nam Trực, Ý Yên./.

 

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE