You are here

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 23/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh số 11/2020/L-CTN ngày 25/11/2020 về việc công bố Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tân Thanh, Văn Lãng, (Lạng Sơn), tuyên truyền pháp luật cho người dân tại chợ Tân Thanh, (Văn Lãng).

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã được giới thiệu các chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của Bộ đội biên phòng, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và Bộ đội biên phòng; hoạt động phối hợp giữa Bộ đội biên phòng với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... 

Thông qua tập huấn nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả, thống nhất những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

HÙNG TRÁNGÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE