You are here

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021, mang mật danh NĐ21

Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo các tỉnh thuộc Quân khu 3.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: những năm qua cùng với sự phát triển KT-XH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân và xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc; coi trọng xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu các đơn vị tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung thời gian quy định; lãnh đạo chỉ huy điều hành khoa học, nội dung sát với thực tế và ý định chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đảm bảo cuộc diễn tập an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia diễn tập phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở phát huy vai trò làm tham mưu của lực lượng vũ trang tỉnh, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh lưu ý trong diễn tập có tổ chức bắn đạn thật, một tiểu đoàn bộ binh có sử dụng nhiều vật chất, đạn dược, thuốc nổ, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng, lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập số lượng đông, quá trình diễn tập ở nhiều địa điểm, cơ động bằng nhiều phương tiện, vì vậy các cơ quan, đơn vị diễn tập phải chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau cuộc diễn tập; đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đồng thời góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ, tạo chuyển biến, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh và kịp thời rút ra những kinh nghiệm để bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến lâu dài của tỉnh./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE