You are here

Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị, học cụ phục vụ xây dựng chính quy và công tác huấn luyện năm 2019.

Các sản phẩm tham gia Hội thi lần này đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm trên các mặt công tác như: nhóm sáng kiến mô hình, trang thiết bị giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật và phục vụ xây dựng đơn vị chính quy. Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, công bằng, chính xác, Ban giám khảo Hội thi đã thống nhất lựa chọn ra 33 sản phẩm sáng kiến, cải tiến có giá trị tiêu biểu như: dụng cụ Xúc rửa bình ác quy, máy quay đập vỏ trứng của Trường Quân sự tỉnh, Nụ xùy huấn luyện của Ban CHQS huyện trực Ninh, Thiết bị liên kết đòn khênh của SMPK 12,7 ly của ban CHQS huyện Xuân Trường. Qua hội thi đã phần nào khẳng định được chất lượng phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện của các cơ quan đơn vị, đồng thời đã lựa chọn được những sáng kiến, cải tiến xuất sắc tiếp tục hoàn thiện tham gia hội thi cấp Quân khu và cấp tỉnh./.

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE