You are here

Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, giai đoạn 1994 đến 2018.

Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh các sở ban, ngành đoàn thể địa phương cần tiếp tục quán triệt các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong thiết kế xác định xây dựng các công trình phục vụ dân sinh cần đề cập đến tính lưỡng dụng của công trình, đặc biệt là trong thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở cần có sự tham khảo của cơ quan quân sự cùng cấp; thường xuyên kiểm tra, rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể, xây dựng các công trình trong khu đất quốc phòng theo quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Bộ chỉ huy quân sự  tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ giai đoạn 2018 đến 2025 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch quy hoạch cụ thể phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế của địa phương; tập trung nội lực xây dựng có hiệu quả các công trình quân sự, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, Quốc Phòng và kinh tế.

Sau 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh Nam Định đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn được sử dụng đúng mục đích an toàn góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế xã hội xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 10 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE