You are here

Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện

Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức thu hút sự tham gia của các đơn vị với  152 sản phẩm, trong đó có 74 sáng kiến và 78 cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện.

 

Các sản phẩm được chia thành các nhóm: Mô hình học cụ, vật chất, sổ sách, giáo án huấn luyện và sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng thường trực. Mô hình học cụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố. Mô hình học cụ huấn luyện Dân quân Tự vệ, Dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, xây dựng lực lượng chính quy. Qua đánh giá, các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ bảo đảm bền, đẹp, đúng quy định, có tính ứng dụng cao, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng chính quy. Hội thi nhằm phát huy trí tuệ, năng lực của tập thể và cá nhân các cơ quan, đơn vị trong việc nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, công tác chuẩn bị huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy trong LLVT tỉnh

         

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE