You are here

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh nhấn mạnh phương châm: “ Lấy xây để chống; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” để nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Để đạt hiệu quả cao hơn, lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ cần phải trang bị kiến thức đầy đủ hơn, nhất là kiến thức về kỹ thuật chuyên sâu. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên tham gia lớp tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề được truyền đạt tại lớp tập huấn; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề, nhất là kỹ năng về tạo lập, đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết; tham mưu xử lý các tài khoản, bài viết chứa thông tin xấu, độc để áp dụng ngay vào hoạt động góp phần cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Lớp tập huấn đã được báo cáo viên Quân khu 3 truyền đạt chuyên đề và hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài, cài đặt, tạo lập, sử dụng mạng xã hội./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE