You are here

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh (QP-AN) tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh.

Năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện toàn diện có hiệu quả công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng; trong đó nổi bật: đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho trên 300 đồng chí thuộc đối tượng 3; tổ chức 26 lớp bồi dưỡng cho trên 3.200 đồng chí đối tượng 4 và 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 1.000 chức việc, nhà tu hành; giáo dục kiến thức QP-AN cho trên 70 nghìn học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, được Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu 3 đánh giá đạt loại giỏi.

 

Năm 2019, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh xác định cần tiếp tục tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền về luật và văn bản pháp luật giáo dục QP- AN, rà soát nắm chắc đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức QP-AN phấn đấu mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 cho 80 đồng chí; mở 02 đến 03 lớp cho 400 đồng chí thuộc đối tượng 3 và hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho tất cả các đối tượng theo kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE