You are here

Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về diễn tập năm 2022, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Xuân Trường, Giáo Thủy và diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ các sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Cuộc Diễn tập mang mật danh “PT-22” với Đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương, s, ngành vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức thực hành và tác chiến phòng thủ. Đây là cuộc diễn tập với nhiều nội dung trên địa bàn rộng, huy động nhiều nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí thiết bị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm cho sự thành công của cuộc diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập “PT-22” yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về bảo đảm diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập. Dự kiến diễn được tổ chức vào đầu tháng 11-2022, thông qua diễn tập giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng tham mưu của các ngành chức năng trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện, chuyển hoạt động vào các trạng thái quốc phòng, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình mới./.

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE