You are here

Bộ quốc phòng khai mạc hội nghị trực tuyến với 122 điểm cầu trong toàn quân

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 8/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Ban chấp TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Luật Quốc phòng năm 2018 có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt có nhiều quy định mới về chính sách quốc phòng Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, công nghiệp quốc phòng – an ninh, kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội, kinh tế – xã hội với quốc phòng an ninh. Luật Quốc phòng đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm mới của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế; các đại biểu dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của Luật Quốc phòng, các nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 8/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu 6 chuyên đề, gồm nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và nội dung cơ bản của các nghị định về: Phòng thủ dân sự; Khu vực phòng thủ; Tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Công tác quốc phòng của Bộ, ngành TW, địa phương; Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; Quy định về tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE