You are here

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn năm 2020.

Năm 2020, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định đã lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý; quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, thông tư của các cấp về chấp hành kỷ luật tới 100% cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị; đổi mới các hình thức giáo dục, phổ biến pháp luật; duy trì nghiêm chế độ nề nếp sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên duy trì hoạt động lực lượng Kiểm soát quân sự (đã chấn chỉnh 11 trường hợp quân nhân vi phạm lễ tiết tác phong, quy định về giấy tờ điều khiển phương tiện giao thông).

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi cán bộ, chiến sỹ; tổ chức quản lý chặt chẽ quân số trong sinh hoạt cũng như giờ nghỉ, ngày nghỉ phối hợp tốt với gia đình quân nhân nắm bắt tư tưởng, kịp thời phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra, nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của người chỉ huy các cấp, góp phần duy trì đơn vị tuyệt đối an toàn, không có trường hợp vi phạm kỷ luật./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE