You are here

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2019 .

 

Với đề mục: chuyển lực lượng vũ trang  vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Qua 3 giai đoạn với 11 vấn đề huấn luyện, trên các cương vị đảm nhiệm tất cả cán bộ, trợ lý nhân viên đều được tham quan học tập, nghiên cứu và trực tiếp tham gia thực hành trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ đó giúp phát huy được tính sáng tạo, chủ động, tích cực của người tập trong quá trình chuẩn bị cũng như thực hành chiến đấu. Thông qua diễn tập giúp các lực lượng tham gia kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt yếu để bổ sung, hoàn chỉnh những nội dung mới, các phương án, kế hoạch tác chiến sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE