You are here

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nam Định họp triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2018.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Nam Định tổ chức diễn tập đồng thời 3 huyện và 1 sở, với mật danh “PT-18”, vì vậy Ban chỉ đạo diễn tập xác định nội dung tập trung: dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương, Sở ngành vào các trạng thái Quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm tác chiến phòng thủ. Qua thảo luận, Ban chỉ đạo đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành tác chiến của từng Sở ngành, địa phương; đồng thời xác định thời gian tổ chức diễn tập vào 2 ngày 16 và 17/8. Cuộc diễn tập lần này nhằm giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng tham mưu của các ngành chức năng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện, năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành của Sở giao thông vận tải  khi chuyển hoạt động vào các trạng thái quốc phòng, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình mới./.

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE