You are here

Hội đông y tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Hội đông y tỉnh hiện có gần 850 hội viên hội đông y. Công tác khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông-Tây y kết hợp và các bài thuốc gia truyền đã từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ bệnh nhân khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 30%. Tuy nhiên, hoạt động Hội Đông y tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn như: mạng lưới hội từ tỉnh đến cơ sở đã được thành  lập, nhưng hoạt động còn hạn chế. Công tác điều tra, khảo sát, quy hoạch phát triển ngành, kỹ thuật khai thác, trồng, chế biến dược liệu chưa được quan tâm đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh tại các phòng chẩn trị y học cổ truyền chưa được thực hiện thường xuyên.

 

Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Hội Đông y các cấp tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, xây dựng và phát triển các vườn thuốc nam, kế thừa các bài thuốc có hiệu quả điều trị trong nhân dân, nhằm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân. Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ y học cổ truyền; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phát triển các vùng dược liệu tập trung././

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE