You are here

Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở tỉnh Nam Định hiện nay”.

Dự hội thảo có đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy; Đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận làm nổi bật tính khoa học của quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quá trình lãnh đạo phát triển xây dựng trong 90 năm qua và tính khoa học của con đường đi lên trong thời gian tới, từ đó bồi đắp thêm niềm tin, tự hào về Đảng quang vinh, làm cho mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên, cán bộ phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, củng cố thêm niềm tự hào, tin yêu của nhân dân đối với Đảng để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Nam Định giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng với công tác chuẩn bị chu đáo, sự tham gia trách nhiệm của các nhà khoa học, sự phối hợp giúp đỡ của lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia HCM, Hội thảo khoa học “Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở tỉnh Nam Định hiện nay” sẽ thành công tốt đẹp.

 

Hội thảo đã tiếp nhận hơn 32 bài tham luận tâm huyết, trách nhiệm, đúng chủ đề của các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; về vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua. Tổng kết những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Tổng kết thực tiễn những kết quả, bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kinh nghiệm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ Đại hội ở các cấp, các tổ chức Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI), Nghị quyết TW4 (Khóa XII) gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE