You are here

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dự Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban TVTU, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, cùng 243 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên của Đảng bộ huyện Xuân Trường.

Đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Xuân Trường trong nhiệm kỳ 2015-2020, với 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Xuân Trường cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó là làm thật tốt công tác xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050; quy hoạch vùng huyện gắn với quy hoạch vùng tỉnh; đặc biệt là quy hoạch tuyến đường bộ mới từ thành phố Nam Định kết nối với cầu Lạc Quần theo quy mô cấp 2 đồng bằng đã được phê duyệt; quy hoạch hai bên các tuyến đường tỉnh lộ; khu vực chân cầu Lạc Quần; các khu, cụm công nghiệp và các đô thị mới nông thôn. Về nông nghiệp, nông thôn phấn đấu đến năm 2025 huyện Xuân Trường được công nhận là huyện NTM nâng cao; đẩy nhanh quá trình hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất hàng hóa và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Xuân Trường cần tiếp tục khai thác tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước theo hướng hiện đại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; chủ động phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Xuân Trường cần tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Xuân Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,2%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm; thu ngân sách nhà nước gấp 3,2 lần; thu nhập thực tế bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 2015. Trong xây dựng NTM, huyện Xuân Trường đã huy động nguồn lực được trên 2.170 tỷ đồng, là một trong 5 huyện của tỉnh sớm hoàn thành xây dựng NTM ngay từ cuối năm 2017. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của tỉnh về cơ chế xây dựng đô thị mới nông thôn, Xuân Trường là một trong những huyện thực hiện hiệu quả nhất, thu về cho ngân sách nhà nước gần 1.300 tỷ đồng, được tỉnh phân cấp 100% cho huyện để đầu tư các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Xuân Trường xác định các nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá hướng đến mục tiêu xây dựng huyện XuânTrường trở thành huyện NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu ngày càng giàu mạnh, văn minh xứng danh quê hương anh hùng, quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE