You are here

Hôm nay, Tổng Bí thư dự hội nghị triển khai Nghị quyết ĐH Đảng XIII của MTTQ Việt Nam

Dự kiến, tại hội nghị này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên.

Sáng nay 16/8, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát triển chỉ đạo tại hội nghị.

 

Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức sau khi Hội nghị Trung ương 3 thành công rất tốt đẹp; Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV. Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là: tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Dự kiến, tại hội nghị này, sau khi nghe ý kiến từ các tổ chức thành viên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên để triển khai thực hiện, đạt kết quả cao nhất Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Văn Hiếu/VOVÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE