You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Ban Tổ chức Trung ương đến các điểm cầu Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Thông báo Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình theo Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) ở một số địa phương, đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu: Thời gian tới các Tỉnh ủy, Thành ủy  tiếp tục nghiên cứu tổ chức mô hình Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cấp tỉnh. Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương thực hiện đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động thực hiện một số mô hình sắp xếp cho phù hợp. Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Bộ Chính trị đã ban hành trên 10 văn bản liên quan với tinh thần đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, không chỉ tập trung vào việc giảm số lượng mà cần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xử lý nghiêm đối với các địa phương, đơn vị giao biên chế không đúng thẩm quyền, vượt quá số lượng quy định. Tiếp tục hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực làm việc. Đẩy mạnh cải cách hệ thống tiền lương, tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới./.

 

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE