You are here

Hội nghị tổ chức triển khai một số quyết định, kế hoạch của Ban TVTU trong việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy thông báo kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định hợp nhất Văn phòng huyện ủy và văn phòng HĐND, UBND huyện Nam Trực; Quyết định hợp nhất Văn phòng huyện ủy và văn phòng HĐND, UBND huyện Vụ Bản;Quyết định hợp nhất Ban tổ chức huyện ủy và phòng nội vụ huyện Vụ Bản. Sở Nội vụ thông báo kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao các kế hoạch, quyết định của tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương trong năm 2018. Đồng thời khẳng định, việc sắp xếp lại văn phòng huyện ủy, văn phòng HĐND và UBND một số huyện, hiệu quả hoạt động sẽ tốt hơn trước. Một số kiến nghị cũng được các đại biểu đưa ra, nhằm cụ thể hóa kế hoạch, quyết định của tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh trực tiếp giải đáp những kiến nghị của các đại biểu, đồng thời làm rõ thêm những điểm cần lưu ý trong các kế hoạch, quyết định của tỉnh ủy. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự UBND tỉnh chủ trì xây dựng đề án tổ chức việc thực hiện, xắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban dự án ở cấp tỉnh các sở, ngành và các huyện thành phố. Chỉ đạo các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nội dung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức, chuyển thành ý chí hành động. Xác định việc thực hiện là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trong đó 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 là khoảng thời gian then chốt để thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đối với mỗi cấp, mỗi ngành cần thực hiện nghiêm túc và sớm hoàn thiện gửi về ban chỉ đạo. Ban tổ chức tỉnh ủy, Sở nội vụ thường xuyên phối hợp, giúp các ngành, địa phương hoàn thiện đề án./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE