You are here

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 28.

6 tháng đầu năm 2019, tình hình nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta đạt được kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh ta đã triển khai thực hiện quyết liệt việc xắp xếp tổ chức bộ máy theo thần Nghị quyết 18, 19 Hội nghị TW 6, khóa 12. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành. Trong phát triển KT-XH, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh đạt 8,25% cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ước đạt 12,03%. Giá trị xuất khẩu tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018. Các huyện Ý Yên, Vụ Bản đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

 

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định, những kết quả toàn diện trên thể hiện nỗ lực, cố gắng, quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Là động lực để hướng đến kết quả thắng lợi của cả năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm còn bộc lộ một số tồn tại như, dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chưa được các địa phương giải quyết dứt điểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng từ nay đến cuối năm 2019. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện chỉ thị 35 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, từ việc thành lập các tiểu ban giúp việc, xây dựng báo cáo chính trị, đến công tác chuẩn bị nhân sự… Trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư. Chủ động cao cho công tác phòng chống lụt bão, khống chế, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đôn đốc xử lý các vi phạm về quản lý đất đai và đẩy nhanh tiến độ dự án các công trình trọng điểm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch theo hình thức xã hội hóa. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thu nộp thuế, tránh tình trạng trốn, nợ đọng thuế. Tiếp tục đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nỗ lực kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương đảng khóa 12. Hội nghị đã tiến hành thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban TVTU đối với Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE