You are here

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó tập trung làm công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc. Phương hướng tổng quát của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, tham mưu chính xác, năng động, kiến tạo. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức cho cán bộ, đảng viên tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện cải cách hành chính, phấn đấu 100% văn bản đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; cán bộ, đảng viên đi đầu trong thực hiện tin học hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh; 100% cán bộ, đảng viên chấp hành tốt quy chế làm việc của cơ quan; tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ, sử dụng tài sản của cơ quan an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm quy định, quy chế làm việc của cơ quan; vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về giao thông. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm có từ 95% trở lên số Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có từ 40% số Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 95% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có từ 20% trở lên số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Vai trò, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy trên các lĩnh vực. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bừng bước nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc chung của tỉnh; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ, đề cao cộng đồng trách nhiệm của mỗi cán bộ Đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 9 đồng chí  vào Ban chấp hành Đảng bộ; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE