You are here

Chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tiểu Ban Văn kiện họp, đóng ý kiến vào dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu Ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu Ban thường trực Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đồng chí Phạm Ðình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu Ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ  Tỉnh ủy,  Ủy viên Tiểu Ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh.

           

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá: So với dự thảo lần 1, dự thảo báo cáo chính trị lần 2 đã có nội dung rõ nét hơn, đạt kết quả tương đối tốt so với yêu cầu đặt ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: các thành viên tổ biên tập, bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉnh sửa câu chữ, số liệu trong dự thảo báo cáo, đảm bảo chính xác, có tính khái quát cao. Cho ý kiến chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung và gợi mở, định hướng thêm một số nội dung trong dự thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các thành viên Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, công sức, nghiêm túc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục từng bước hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị có tính khái quát cao, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, phản ánh được mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp, khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh./.

                                                T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE