You are here

Chi bộ Phòng Nội vụ thành phố Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Nam Định.

Chi bộ được Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định lựa chọn tổ chức Đại hội điểm. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức cơ quan Phòng Nội vụ thành phố Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực phát huy được hiệu lực, hiệu quả và cơ bản khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tôn giáo từ thành phố đến các đơn vị cơ sở, các phường, xã đã dần đi vào nề nếp, tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường, tinh thần trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương thức lãnh đạo của chi bộ, tập thể lãnh đạo được đổi mới, thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ được nâng cao. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố  Nam Định thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập 2 phường Lộc Hoà, Mỹ Xá, hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khoá 12 về hợp nhất, sáp nhập, tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./

                                             

   T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE